Samorząd

 Rada Gminy
 Komisje Rady
 Władze Gminy

Gmina

 Historia

 Gospodarka

 Atuty Gminy
 Ciekawostki

 O Gminie

 Mapa Gminy
 Lokalizacja
 Dane statystyczne

 Turystyka i Sport

 Warto Zobaczyć
 Walory krajobrazowe
 Sport w Gminie

Gospodarka

 
 Galeria zdjęć
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 STYPENDIA ZPORR

" Gmina Grębów informuje o możliwoŚci ubiegania się o stypendium w ramach projektu: "Podkarpacki program stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenów wiejskich w roku 2009" współfinansowanego ze Środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego, działanie 2.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne". Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w terminie do 8 kwietnia 2009r w pokoju Nr 8 w Urzędzie Gminy Grębów w godz. od 7:30 do 15:30 - telefon kontaktowy (015) 811 -27-24. Wszystkich ubiegających się o stypendium unijne prosi się o bezwzględne kompletowanie dokumentów do wniosku, co pozwoli na rzetelną i sprawną weryfikację wniosku. Formularze wniosków, regulaminy oraz dodatkowe informacje na temat stypendium unijnego dostępne są w pokoju Nr 8 Urzędu Gminy Grębów a także na stronach internetowych:
1) www.grebow.un.pl/bip
2) www.powiat-sanok.pl
3)www.zsogrebow.com.pl
"
   

    Załączniki
    Informacja o stypendium   pobierz
    Regulamin   pobierz
    Wniosek   pobierz
    Oświadczenie 1   pobierz
    Oświadczenie 2   pobierz
    Informacja o przedłużeniu terminu składania wniosków do 10-kwietnia-2009   pobierz
   

                                                                                

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

REGIONALNY KONKURS GRANTOWY

" Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza Regionalny Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2008" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

O dotacje do 7 000 zł na projekty rozpoczynajšce się nie wcześniej niż 1 stycznia 2009 r. i trwające nie dłużej niż do 30 czerwca 2009 r. mogą ubiegać się organizacje pozarządowe (zarejestrowane w formie stowarzyszeń i fundacji), gminne domy kultury i biblioteki oraz grupy nieformalne z terenów wiejskich i małych miast do 20 000 mieszkańców.

Celem nadsyłanych projektów powinno być wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z terenów wiejskich i małych miast do 20 000 mieszkańców.

Termin składania wniosków upływa 1 października 2008 r.

Informacje o konkursie znajdujš się na stronie: www.rownacszanse.pl

Zasady konkursy pobierz "
   

                                                                                

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

GMINA GRĘBÓW REALIZUJE PROJEKT

NR Z/2.18/III/3.2/17/05

"Wspomaganie restrukturyzacji Gminy Grębów poprzez budowę kanalizacji w Stalach i Jamnicy"   

                                                                                 [więcej....]

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

GMINA GRĘBÓW REALIZUJE PROJEKT

  BUDOWA INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNO – REKREACYJNEJ NA OBSZARZE POGÓRNICZYM SIARKI W JEZIÓRKU

                                                                                    [więcej....]

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

1.  Gmina Grębów zakończyła budowę DOMU KULTURY W MIEJSCOWOŚCI GRĘBÓW. Budowa była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. 

                                                                                    [więcej....]  

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

2. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju  napędowego.

                                                                                    [więcej....]

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 Kultura i oświata

 Gminne Centrum  Kultury w Grębowie
 Instytucje kulturalne
 Placówki oświatowe

Informator

 Opieka medyczna
 Pomoc społeczna
 Policja
 Straż Pożarna
 Parafia
 Bank
 Kalendarz

Dla mieszkańców

 Aktualności

Przetargi

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do góry