DANE DLA GMINY GRĘBÓW -wg.GUS na dzień 31 grudnia
  2006 r. 2005 r. 2004 r. 2003 r. 2002 r. 2001 r. 2000 r.
LUDNOŚĆ
 - ogółem 9808  9688 9649 9628 9629 9595
 - mężczyźni  4822  4736 4736 4737 4745 4735
 - kobiety  4986  4939 4913 4891 4884 4860
BEZROBOCIE
 - ogółem 694 802  857 941 1007 1118 926
 - mężczyźni 288 380    419 484  540 569 425
 - kobiety 406 422  438 457  467 549 501
ROLNICTWO
 - pow. użytków rolnych [ha]    8705  8423 8687 8672 8714 8716
 - lasy i grunty leśne [ha]  7165  6932 6908 6808 6766 6295
 - pozostałe grunty i nieużytki[ha]    2758  3273 3033 3148 3148 3617
BUDŻET
 - dochody [zł] 19 175 264 17 299 165  15 522 970 13 694 108 15 293 742 12 344 534 12 943 176
 - dochody na mieszkańca [zł/m]   1 765  1 602 1 419 1 588 1 282 1 349
 - wydatki [zł] 20 788 515 20 203 165  14 452 709 14 435 900 11 848 819 12 040 450 14 795 203

 

Powrót na stronę główną