Samorząd

 Rada Gminy
 Komisje Rady
 Władze Gminy

Gmina

 Historia

 Gospodarka

 Atuty Gminy
 Ciekawostki

 O Gminie

 Mapa Gminy
 Lokalizacja
 Dane statystyczne

 Turystyka i Sport

 Warto Zobaczyć
 Walory krajobrazowe
 Sport w Gminie

Gospodarka

 
 Galeria zdjęć
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPIEKA MEDYCZNA


Gminny Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
Grębów 890

 

Zakład ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie świadczeń następujących usług medycznych:

1. Podstawowej Opieki Zdrowotnej
 - kompetencje lekarza
 - kompetencje pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
 - kompetencje położnej środowiskowo-rodzinnej
 - kompetencje pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania.

2. Ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej.

3. Stomatologii.

4. Ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej - Poradnia K.

Uprawnionymi do korzystania ze świadczeń w GSPZOZ w Grębowie są osoby, które zadeklarowały na piśmie wolę objęcia opieką przez lekarza. Na dzień dzisiejszy chęć z korzystania z usług w ramach kompetencji lekarza wyraziło zgodę 8734 podopiecznych (dane na dzień 30.09.2003r.)

Uprawnionymi do korzystania z opieki pielęgniarskiej są osoby, które zadeklarowały na piśmie wolę objęcia opieką przez pielęgniarkę środowiskowo-rodzinną. Zatrudnione są 4 pielęgniarki środowiskowo-rodzinne po kursie kwalifikacyjnym dla pielęgniarek. Pielęgniarka środowiskowo-rodzinna pracująca w podstawowej opiece zdrowotnej wypełnia funkcje pielęgniarskie wobec rodziny i jej członków, społeczności lokalnej, w środowisku ich zamieszkania, w sytuacji zdrowia, choroby i niepełnosprawności.

Położna środowiskowo-rodzinna sprawuje opiekę nad rodziną, szczególnie z zakresu opieki położniczo-ginekologicznej i nad dzieckiem. Z uwagi na specyfikę miejsca świadczenia usług położna środowiskowa obejmuje działania z zakresu :
- promocja zdrowia
- profilaktyka chorób
- świadczenia pielęgnacyjne
- świadczenia lecznicze
- świadczenia diagnostyczne

Położna środowiskowa realizuje kompleksową opiekę nad ciężarną, położnicą i noworodkiem.

W Podstawowej Opiece Zdrowotnej pracuje również pielęgniarka w środowisku nauczania i wychowania, wypełniająca funkcje pielęgniarskie wobec ucznia w środowisku nauczania i wychowania, jego rodzin i społeczności lokalnej. Realizuje funkcje: wychowawczą, profilaktyczną, promowania zdrowia, diagnostyczną, terapeutyczną, rehabilitacyjną, edukacyjną w stosunku do dzieci w wieku szkolnym, uczniów szkół i wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych. Sprawowana jest opieka nad uczniami szkół Gminy Grębów i nad SOSW w Grębowie. Praca pielęgniarki szkolnej polega na ścisłej współpracy z lekarzem rodzinnym, rodzicami, dyrektorem szkoły i nauczycielami.

Ambulatoryjna specjalistyczna opieka zdrowotna realizowana jest przez Poradnię K, w której zatrudnionych jest 2 lekarzy specjalistów i 1 położna. Poradnia K czynna jest 3 razy w tygodniu. Poradnia K zobowiązana jest do wykonywania badań laboratoryjnych, diagnostyki obrazowej i innych badań oraz procedur medycznych zapewniających kompleksowe świadczenia zdrowotne. Osobami uprawnionymi do nieodpłatnego korzystania ze świadczeń zdrowotnych są osoby ubezpieczone w Podkarpackim Oddziale Wojewódzkim NFZ.

GSPZOZ ma podpisaną umowę na świadczenia zdrowotne w zakresie rehabilitacji leczniczej.

Świadczenia stomatologiczne udzielane są w 3 gabinetach stomatologicznych. Praca jest tak zorganizowana, że ubezpieczeni mają możliwość korzystania ze świadczeń w godzinach dopołudniowych i popołudniowych. Świadczenia udzielane są bez skierowania na podstawie dokumentu stwierdzającego fakt objęcia ubezpieczeniem przez NFZ. Świadczenia stomatologiczne standardowe są refundowane przez NFZ w Rzeszowie.

Przy współudziale firm farmaceutycznych były prowadzone następujące akcje profilaktyczne:
- badanie poziomu cholesterolu, wczesne wykrywanie choroby nadciśnieniowej,
- akcja pulmonologiczna wraz z wykonywaniem każdemu pacjentowi badania spirometrycznego,
- akcja kardiologiczna, badanie EKG każdego pacjenta i ocena przez kardiologów,
- konsultacja oraz badanie w kierunku przewlekłej niewydolności żylnej

W ramach współpracy z Przychodnią Specjalistyczną i Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Tarnobrzegu propagujemy akcje w grupach wiekowych :
- profilaktyka raka piersi u kobiet, łącznie z mammografią w rocznikach 1934 - 1953,
- profilaktyka raka szyjki macicy w rocznikach 1944 - 1963,
- profilaktyka raka gruczołu krokowego u mężczyzn w rocznikach 1934 - 1953.

obecnie Kierownikiem Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grębowie jest lek. med. Tadeusz Zych

 

 
 
 

 

 Kultura i oświata

 Wydarzenia kulturalne
 Instytucje kulturalne
 Placówki oświatowe

Informator

 Opieka medyczna
 Pomoc społeczna
 Policja
 Straż Pożarna
 Parafia
 Bank
 Kalendarz

Dla mieszkańców

 Aktualności

Przetargi

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do góry