SZKOŁY I PRZEDSZKOLA NA TERENIE GMINY  

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grębowie

            dyrektor mgr Irena Beata Zając.

            Placówka istnieje od 1970 r. w zabytkowym zespole pałacowo – parkowym. W skład Ośrodka wchodzą: Zespół Szkół Specjalnych (gimnazjum i Z. Sz. Z. S. o kierunkach: kucharz i ogrodnik – warzywnik), Internet dla 120 wychowanków, duże szklarnie, ogród owocowo – warzywny, stawy rybne. Ośrodek prowadzi działalność dydaktyczno – wychowawczą dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym. W ramach zajęć prowadzone są grupy terapeutyczne In wyrównawcze. Kadra o wysokich kwalifikacjach zakresu pedagogiki specjalnej ma do pomocy psychologa, pedagoga i logopedę oraz bardzo dobrą bazę lokalową.

             Wychowankowie mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań w bogato wyposażonych świetlicach i nowoczesnej Sali gimnastycznej.

            Świeże powietrze, uroczy park, pobliskie lasy i czysta rzeka Łęk sprawiają, że wychowankowie Ośrodka czują się bardzo dobrze.

Do  września 2002 r. placówkę opuściło 2360 wychowanków.

Zobacz również oficjalną stronę WWW szkoły: www.soswgrebow.republika.pl 

 


Placówki oświatowe