Samorząd

 Rada Gminy
 Komisje Rady
 Władze Gminy

Gmina

 Historia

 Gospodarka

 Atuty Gminy
 Ciekawostki

 O Gminie

 Mapa Gminy
 Lokalizacja
 Dane statystyczne

 Turystyka i Sport

 Warto Zobaczyć
 Walory krajobrazowe
 Sport w Gminie

Gospodarka

 
 Galeria zdjęć
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLICJA


Posterunek Policji w Grębowie wykonuje na obszarze gminy Grębów zadania Policji w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi, utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego, określone w ustawach i przepisach wykonawczych wydanych na postawie ustaw.

Kierownik Posterunku Policji w Grębowie asp. szt. Bogusław Taborek podlega nadzorowi Komendanta Miejskiego Policji w Tarnobrzegu wynikającym z ustawowych funkcji przełożonego wszystkich policjantów na terenie województwa podkarpackiego.

                   Siedziba Posterunku Policji w Grębowie pod adresem:

     39-410 Grębów nr 394

woj. podkarpackie

tel. (0-15) 851-33-73

Do zadań Posterunku Policji w Grębowie na terenie gminy należy:

    1. realizowanie zadań służby prewencyjnej,

    2.rozpoznawanie zagrożeń przestępczością, oraz wykonywanie czynności operacyjno - rozpoznawczych i dochodzeniowe śledczych w celu ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń,

    3. realizowanie zadań administracyjno - porządkowych,

    4. współdziałanie z samorządem terytorialnym.

 

Wykonywanie problemowych zadań przez:

ZESPÓŁ KRYMINALNY:

mł. asp. Radosław Brzozowski - prowadzi dochodzenia rejon gminy Grębów.

sierż. szt. Marek Kornafel -prowadzi dochodzenia rejon gminy Grębów.

ZESPÓŁ PREWENCJI:

sierż. szt. Mirosłw Mruk-wykonuje zadania dla służby patrolowej oraz uczestniczy w innych operacjach policyjnych przy zabezpieczaniu katastrof , klęsk żywiołowych i innych zdarzeń.

st. post. Piotr Komada -wykonuje zadania dla służby patrolowej, zapewnia stan bezpieczeństwa i porządku prawnego, zapobiega dokonywaniu przestępstw i wykroczeń.

st. post. Sławomir Stępień - wykonuje zadania dla służby patrolowej, zapewnia stan bezpieczeństwa i porządku prawnego, zapobiega dokonywaniu przestępstw i wykroczeń.

 Kultura i oświata

 Wydarzenia kulturalne
 Instytucje kulturalne
 Placówki oświatowe

Informator

 Opieka medyczna
 Pomoc społeczna
 Policja
 Straż Pożarna
 Parafia
 Bank
 Kalendarz

Dla mieszkańców

 Aktualności

Przetargi

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do góry