SZKOŁY I PRZEDSZKOLA NA TERENIE GMINY  

Szkoła Podstawowa w Krawcach

Jesteśmy sześcioklasową Publiczną Szkołą Podstawową z oddziałem zerowym, funkcjonującą nieprzerwanie od czasów międzywojnia, położoną w malowniczej okolicy wyznaczonej z jednej strony rzeką Łęg z drugiej ostępami Puszczy Sandomierskiej.

 Nasza Szkoła oferuje naukę w komfortowych warunkach:

Ø     nieliczne klasy

Ø     pracownie przedmiotowe wyposażone w pomoce naukowe gwarantujące nowoczesny model kształcenia

Ø     pełno wymiarową salę gimnastyczną z zapleczem

Ø     nowoczesną pracownię informatyczną na 10 stanowisk z dostępem do internetu

Ø     bibliotekę z czytelnią zapewniającą korzystanie z bogatego księgozbioru i czasopism dziecięcych i młodzieżowych

Ø     język angielski od pierwszej klasy

Ø     kółka tematyczne i ścieżki edukacyjne pozwalające rozwijać zainteresowania uczniów, ich możliwości intelektualne i predyspozycje fizyczne ( kółka: informatyczne, ekologiczne, plastyczne; ścieżki: regionalną i multimedialną; teatrzyk uczniowski; SKS, gimnastykę korekcyjną)

Ø     prężnie działający Samorząd Uczniowski

Ø      gazetkę szkolną „Żaczek”, która wnosi świeży powiew wiedzy o szkole i sprawach ucznia

Ø     wysoko wykwalifikowaną, młodą kadrę nauczycielską stale zgłębiającą warsztat swej pracy

Ø     działania na rzecz zaspokajania specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów, wynikających z diagnozy wstępnej i współpracy ze specjalistami ( Poradnią Psychologiczną- Pedagogiczną )

Ø     edukacja  pro zdrowotna ( profilaktyka uzależnień, stała opieka lekarza i higienistki szkolnej)

Ø     współpraca z innymi placówkami szkolnymi i pedagogicznymi, wymiana doświadczeń

Ø     organizator licznych zawodów sportowych, konkursów i imprez kulturalnych na forum środowiska lokalnego, gminy i powiatu

Ø     współdziałanie z rodzicami i samorządem terytorialnym. z Nadleśnictwem Buda Stalowska, OSP Krawce, Dowództwem Garnizonu Nowa Dęba, innymi osobami i instytucjami .

 


Placówki oświatowe