SZKOŁY I PRZEDSZKOLA NA TERENIE GMINY  

Szkoła Podstawowa w Żupawie

      ŻUPAWA – wieś położona na terenie gminy Grębów, jest jedną z najstarszych osad w okolicach Tarnobrzega.
     Już w wieku XV król Władysław Jagiełło przydzielił Tarnowskim las należący do wsi Sobów, położony nad rzeką Żupawą, gdzie wydobywano rudę darniową. Wśród lasów powstała początkowo osada, a później w XVII wieku wieś, którą od nazwy rzeki nazwano Żupawą. Głównym zajęciem mieszkańców w tamtym czasie było rolnictwo, ale też wielu zajmowało się furmaństwem (dowozili różne produkty do Miechocina). W wieku XVIII wieś liczyła 44 rodziny (160 mieszkańców), a pod koniec XVIII wieku – 301 mieszkańców. Nie wszyscy utrzymywali się z ziemi, wielu z nich było komornikami i chałupnikami, pracującymi w folwarku. Z nich wywodzili się samorodni rzemieślnicy np. kołodzieje, bednarze, cieśle, szewcy itp. Przez wieś przepływa rzeka Żupawka, która wypływa ze źródeł leśnych na Wielkim Ługu. Po rekultywacji terenu i wydobywaniu na obszarze byłej wsi Jeziorko szeregu jeziorek, Żupawka jest oczyszczona i jej bieg ma być przywrócony. Obecnie wieś Żupawa liczy 211 gospodarstw i rozciąga się wzdłuż drogi przebiegającej jej środkiem, za wyjątkiem Orlisk, które są oddalone od reszty wsi. Przysiółek ten dawniej należał do szlacheckiej części Sobowa i został utworzony z woli Tarnowskich, stąd dawniejsza nazwa Wólka Orliska. Pozostałe części wsi łączą się ze sobą i noszą nazwy: Poręba, Podstawie, Koniec Stalowski, Grąd, Piasek i Zagórze. Ludność wsi wywodzi się z wolnych osadników. Nazwiska są w większości kmiece: Myszka, Wolak, Wilk, Kozieł, Żmuda, Maciąg, Kołodziej, Duma, Szewc, Gortych, Baran, Galek. Są też rodziny o nazwiskach szlacheckich np. Stefański, Bajkowski, Perłowski. Dużą rolę na przestrzeni lat w życiu Żupawy odegrali członkowie rodzin: Myszków, Galków, Wolaków, Szewców, Marszałków, Zelików, Furmanów, Stefańskich, Maciągów i Dzierżyńskich. Należy wymienić tu również długoletnią kierowniczkę szkoły w okresie międzywojennym i w czasie okupacji – panią Jadwigę Szczekotową oraz późniejszego dyrektora pana Stanisława Nieradkę. Do grona zasłużonych należą także sołtysi: Michał Dereń, Janina Galek współpracujący z nią Józef Kłodziejczyk oraz działacz społeczny Bronisław Bajkowski.Pochodzenie nazwy wsi nie zostało do końca wyjaśnione. Istnieją dwie hipotezy:
     I – nazwę swą wieś zawdzięcza prawdopodobnie nadaniu tych włości żupnikowi, a ponieważ godność ta była dziedziczna, nosił ją również Jan Feliks Tarnowski – właściciel Żupawy. On to jako żupanik krakowski czerpał zyski z żup solnych.
     II – nazwę wsi wywodzi od noszonych w tych stronach do II wojny światowej zimowego, fałdzistego płaszcza – okrycia kobiet wiejskich, zwanego żupanem.
     Długą historię ma także szkolnictwo w Żupawie. Już w 1853 r. założono tzw. ”szkołę zimową”, w której nauka trwała od 1 grudnia do końca marca. W 1910 r. utworzono w Żupawie szkołę krajową, której kierownikiem był Stanisław Oppenauer, a później Stanisław Furman i Stanisław Warchoł. Od 1924 r. nauka odbywała się w nowym budynku szkoły. W 1928 r. następuje zmiana na stanowisku kierownika szkoły – zostaje nim Jadwiga Imielanka (Szczekotowa), która tą funkcję pełni do roku 1949. Po niej stanowisko dyrektora obejmują kolejno: Irena Wilk (na krótko), Eugeniusz Kogel, Zygmunt Kruk, Stanisław Nieradka, Zofia Nieradka, Maria Cieniek, Henryk Partyka.

Obecnie dyrektorem sześcioletniej szkoły podstawowej jest pani Teresa Wojdyło

Zobacz również oficjalną stronę WWW szkoły: www.spzupawa.republika.pl 

 


Placówki oświatowe