Władze Gminy

Referaty, stanowiska

Pokój nr

Nazwisko i imię

Telefon

Wójt Gminy

13

Paduch Zuzanna

811 27 15

Sekretarz Gminy

16

Kwiecień Beata

81128 71

Skarbnik

4

Ożga Grażyna

811 28 00

Kadry, Obsługa Rady

14

Zygiert Urszula

811 28 70

Sekretariat

12

Jurek Lidia

811 27 15

Ewidencja - USC

10

Januszczak Teresa

Dul Alina

811 28 01

Księgowość 

8, 9

Bożek Janina

Wilk Renata

Lorenc Ewa

Dec Małgorzata

Wilk Maria

811 27 24

Oświata 6 Wilk Monika 811 27 41

Podatki

3

Bąk Jadwiga

Czerepak Halina

Kosior Anna

811 29 10

Administracja gospodarcza

8

Dec Anna

811 29 09

Geodezja

1

Stelmach Marek

Gawrońska Urszula

811 27 23

Budownictwo, Inwestycje 

17

Żaczek Janusz

Janeczko Marta

811 29 11

Ochrona środowiska 7 Jakubowski Jacenty 811 27 35

Drogownictwo

15

Belcik Danuta

811 28 50

Grupa Reagowania Kryzysowego, Obrona Cywilna, Promocja

11

Belcik Magdalena

811 28 25

Opieka społeczna budynek przedszkola

Mierzwa Zofia

Janeczko Renata

Janeczko Stefania

Maciuba Irena

Kobyłecka Monika

811 27 17

Świadczenia rodzinne 

budynek przedszkola

Sądaj Anna

Jadach Małgorzata

Czerniec Katarzyna

811 22 21

 

 

Sołtysi Gminy Grębów

 

Nazwisko i imię

Sołectwo

Miejsce zamieszkania

Telefon

Florek Bronisław

Grębów

Grębów 473

811 24 25

Koryga Władysław

Krawce

Krawce 45

811 26 37

Stępień Marian

Wydrza

Wydrza 105

811 28 73

Wilk Stanisław

Jamnica

Jamnica 93

811 23 45

Rak Danuta

Poręby Furmańskie

Poręby Furmańskie 167 

811 21 47

Wójcik Franciszek

Stale

Stale 231

811 13 47

Czerniec Alina

Zabrnie

Zabrnie 627

641 24 33

Wolak Stanisław 

Żupawa

Żupawa 102

811 12 03

       

Powrót na stronę główną