Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy - Lucjan Czerepak