INFORMACJA

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju  napędowego.

Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2006r.

Urząd Gminy w Grębowie informuje posiadaczy gospodarstw rolnych, że w dniu  1 kwietnia  2006r weszła w życie Ustawa z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52 poz. 379).

Zwrot podatku akcyzowego przysługuje producentowi rolnemu, będącemu posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

W przypadku gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku przysługuje temu  współposiadaczowi, w stosunku do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę. Pisemna zgoda nie dotyczy współmałżonków.

Warunkiem koniecznym do uzyskania zwrotu podatku akcyzowego jest złożenie wniosku  wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.

W roku 2006 wyjątkowo zwrot podatku będzie następować na podstawie faktur VAT wystawionych od dnia 1 stycznia 2006r.

Wnioski w roku 2006 będzie można składać od 1 do 30 września br.

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego określa  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 maja 2006r – Dz.U.Nr 103 poz.706,

Druki wniosku dostępne będą w Urzędzie Gminy  w terminie od 20 sierpnia 2006r  oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Grębów http://www.grebow.com.pl/  zakładka AKTUALNOŚCI oraz w Biuletynie Informacji Publicznej http://www.grebow.un.pl/bip/  zakładka INFORMACJA

Zwrot podatku  będzie dokonywany na podstawie decyzji wójta określającej dla poszczególnych producentów  rolnych roczny limit zwrotu podatku i kwotę jego zwrotu. Wypłata kwoty zwrotu nastąpi w terminie od 1 do 30 listopada 2006r.

W tym roku limit zwrotu podatku akcyzowego wynosi:

38,70 zł  X  ilość ha użytków rolnych.

Uwaga !

W następnych latach wnioski o zwrot podatku należy składać dwa razy w roku w miesiącach :marcu i wrześniu, zaś wypłata zwrotu podatku - w maju i listopadzie. Zwrot podatku będzie przyznawany za okres 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.

Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego
(pobierz plik .pdf 160 KB)
 
Wzór wniosku
(pobierz plik .pdf 440 KB)

Wstecz